W naszej Kancelarii prowadzimy także sprawy odszkodowawcze. Dzięki współpracy z naszą Kancelarią mogą Państwo walczyć o odszkodowanie finansowe na drodze prawnej.

Prowadzimy sprawy o odszkodowania z tytułu:

 • wypadków komunikacyjnych,
 • wypadków przy pracy,
 • zdarzeń losowych,
 • szkód na osobie:
  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z tytułu uszkodzenia ciała,
  • jednorazowe odszkodowanie,
  • renta z tytułu zwiększonych potrzeb,
  • renta z tytułu utraconego dochodu,
  • renta odszkodowawcza dla członków rodziny,
 • szkód majątkowych,
 • szkód w działalności gospodarczej.

Odszkodowanie finansowe może w znaczny sposób przyczynić się do poprawy sytuacji finansowej, która uległa pogorszeniu ze względu np. na wypadek przy pracy. Pieniądze być może nie przywrócą nam w pełni utraconego zdrowia, jednak mogą przyczynić się do poprawy jego stanu. Pieniądze z odszkodowania można przeznaczyć na niezbędną rehabilitację czy zakup leków.