Agnieszka Ostrowska - adwokat WarszawaAdwokat Agnieszka Ostrowska wykonuje zawód od 1996 roku. Ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiowała na Uniwersytecie De Paul w Chicago, gdzie zdobywała wiedzę w dziedzinie międzynarodowej ochrony prawa człowieka. Odbyła również praktykę w American Civil Liberties Union - amerykańskiej organizacji rządowej zajmującej się ochroną podstawowych praw i wolności obywatelskich zagwarantowanych przez amerykańską konstytucję i regulacje międzynarodowe.

W swojej codziennej praktyce Adwokat Agnieszka Ostrowska wykorzystuje wiedzę z zakresu ochrony podstawowych praw człowieka i obywatela, jak prawo do rzetelnego procesu sądowego, prawo do ubezpieczenia społecznego, ochrona pracy, przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy, ochrona prawa własności.

Adwokat Agnieszka Ostrowska występuje przed sądem jako pełnomocnik w sprawach cywilnych i administracyjnych, a także jako obrońca w procesach karnych.

Kancelaria specjalizuje się w sprawach przeciwko ZUS – odwołaniach od decyzji ZUS dotyczących emerytur, rent, zasiłków chorobowych i macierzyńskich, a także w pisaniu skarg kasacyjnych do Sądu Najwyższego oraz skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Drugim ważnym obszarem w działalności kancelarii jest prowadzenie procesów sądowych z zakresu prawa pracy, przy czym reprezentacja przed sądem dotyczy zarówno pracowników, jak i pracodawców.

Podział majątku wspólnego, prawo spadkowe, prawo mieszkaniowe to dziedziny, w których posiadamy duże sukcesy – nie boimy się trudnych spraw.

Poza zleceniami (osób fizycznych), Kancelaria Agnieszki Ostrowskiej zajmuje się także kompleksową obsługą małych i średnich firm oraz fundacji czy stowarzyszeń.

Kancelaria udziela porad z zakresu różnych dziedzin prawa, jak również przygotowuje niezbędne pisma procesowe, w tym pozwy, wnioski, apelacje i skargi.

W Kancelarii Agnieszki Ostrowskiej sporządzane są także niezbędne opinie, analizy prawne oraz umowy wszelkiego typu.

Prawo pracy i ZUS

Adwokat Agnieszka Ostrowska prowadzi sprawy z zakresu prawa pracy: przywrócenie do pracy i odszkodowanie, a także przeciwko ZUS: emerytury, renty, zasiłki chorobowe i macierzyńskie.

Read more

Prawo rodzinne i spadkowe

Kancelaria prowadzi wiele spraw z zakresu prawa cywilnego, w tym rodzinnego i spadkowego.

Read more

Prawo karne

Kancelaria świadczy usługi z zakresu prawa karnego. Adwokat Agnieszka Ostrowska występuje jako obrońca w procesach karnych – z wyboru i z urzędu.

Read more

Nieruchomości

Kancelaria Adwokacka Agnieszki Ostrowskiej swoim Klientom oferuje usługi z zakresu regulowania stanu prawnego nieruchomości.

Read more

Odszkodowania

W naszej Kancelarii prowadzimy sprawy o odszkodowania. Dzięki współpracy z naszą Kancelarią mogą Państwo walczyć o odszkodowanie finansowe na drodze sądowej.

Read more

Małe i średnie firmy

Obowiązujące w Polsce prawo jest skomplikowane i wymaga skorzystania z usług specjalisty. Nasza Kancelaria świadczy usługi prawne dla małych i średnich firm.

Read more