PONAD 15 LETNIE DOŚWIADCZENIE W SPRAWACH SĄDOWYCH Z ZUS.

SETKI WYGRANYCH SPRAW.

Kancelaria Agnieszki Ostrowskiej specjalizuje się w sprawach przeciwko ZUS – odwołaniach od decyzji ZUS dotyczących emerytur, rent, zasiłków chorobowych i macierzyńskich, a także w pisaniu skarg kasacyjnych do Sądu Najwyższego oraz skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Zajmujemy się emeryturami i rentami międzynarodowymi.

Drugim ważnym obszarem w działalności kancelarii jest prowadzenie procesów sądowych z zakresu prawa pracy, przy czym reprezentacja przed sądem dotyczy zarówno pracowników, jak i pracodawców.

Prowadzimy procesy o odszkodowanie z tytułu wypowiedzenia umowy o pracę, zwolnienia dyscyplinarnego, przywrócenia do pracy, ustalenia stosunku pracy, o wynagrodzenie za pracę, nadgodziny.

Zajmujemy się umowami o zakazie konkurencji i wzajemnymi roszczeniami wynikającymi z tych umów.

Nie boimy się trudnych procesów o mobbing, dyskryminację w pracy i naruszenie dóbr osobistych pracownika.

W sprawach z prawa pracy stosujemy stawki wynagrodzenia określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.